Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Nadchodzące wydarzenia

16 Lipca

Pielgrzymka do Holywell i Pantasaph

Holywell, Pantasaph
3 Września

Pielgrzymka do Aylesford

Aylesford
7 Października

Pielgrzymka do Walsingham

Walsingham
14 Października

70-lecie IPAKu

Cytat dnia

Ciężko jest być wier­nym Bożym przy­kaza­niom, ale zacho­wanie ich da­je ra­dość, a pog­wałce­nie mnoży krzyże i mękę. 

Kard. Stefan Wyszyński