Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Cytat dnia

 Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.

Jk 1, 13-14