Instytut Polski Akcji Katolickiej W Wielkiej Brytanii

Cytat dnia

Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe!

Kard. Stefan Wyszyński